Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. Studenckich UMK studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie dietetyka n1, elektroradiologia n1, fizjoterapia nj, ratownictwo medyczne n1 nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2022-2023.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. Studenckich UMK studia niestacjonarne II stopnia dietetyka n2 i pielęgniarstwo n2 nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2022-2023.