Planowane kolejne etapy zmian na listach studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie i studia niestacjonarne na kierunku lekarskim to:

19.09

26.09