Kandydaci korzystający ze zwolnienia z procesu kwalifikacji oraz opłaty rekrutacyjnej w ramach uprawnień olimpijczyka lub osiągnięć sportowych, zobowiązani są do poinformowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej drogą mailową na adres rekrutacja@cm.umk.pl że na indywidualnym koncie w systemie IRK został załączony dokument uprawniający do w/w zwolnienia. Po zweryfikowaniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, kandydat znajdzie informację na swoim koncie w systemie IRK, że dokument został zatwierdzony.