Do jutra, czyli do 4 września br. czekamy na dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych oraz tych, którzy znaleźli się na liście rezerwowej w II etapie rekrutacji do Collegium Medicum UMK. Kolejne ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz znajdujących się na liście rezerwowej już 7 września.