Domy Studenckie

STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEMW DOMU STUDENCKIM Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik do zarządzenia Nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r.) Wydrukowany, uzupełniony (we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021) i podpisany wniosek, bez żadnych …

Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK

Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się …