WYNIKI 26.09.2022

Każdy kandydat sprawdza swoje wyniki na swoim koncie w IRK>>> Progi punktowe – aktualizacja 26.09.2022 Progi punktowe – aktualizacja 19.09.2022 Progi punktowe II nabór Progi punktowe – aktualizacja 13.09.2022 Progi punktowe – aktualizacja 07.09.2022 Progi punktowe – aktualizacja 30.08.2022 Progi punktowe – aktualizacja 28.07.2022 Progi punktowe – aktualizacja 23.07.2022

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie   UWAGA! Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną przekazane na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata w systemie IRK. Kandydaci nie będą informowani o wynikach postępowania w inny sposób   Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia zobowiązana jest do złożenia …

Domy Studenckie

STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEMW DOMU STUDENCKIM Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik do zarządzenia Nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r.) Wydrukowany, uzupełniony (we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021) i podpisany wniosek, bez żadnych …

Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK

Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się …