Wyniki rekrutacji z 28.09.2021 r.

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Studia drugiego stopnia

Na tym kończymy zasadniczą procedurę rekrutacji. Kandydaci nieprzyjęci na dany kierunek otrzymają decyzje o nieprzyjęciu, od której przysługuje odwołanie.

Jeżeli osoby przyjęte będą rezygnować z podjęcia studiów, to UKR będzie dzwonić do kolejnych osób z listy i zapraszać na studia.

Wyniki rekrutacji z 14.09.2021 r.

Wyniki rekrutacji z 31.08.2021 r.

Wyniki rekrutacji z 06.08.2021 r.

Wyniki rekrutacji z 02.08.2021 r.

Wyniki rekrutacji z 28.07.2021 r.

Wyniki rekrutacji z 22.07.2021 r.