FIZJOTERAPIA – STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2020/2021: 60Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Zasady: Fizjoterapia stacjonarna: konkurs dyplomów I stopnia i rozmowa kwalifikacyjna (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia) Fizjoterapia niestacjonarna (zaoczne): konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia) Szczegółowe zasady …

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 90 Limit przyjęć 2021/2022 : 75 Minimalna liczba punktów 2021/2022: 70 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 60Limit przyjęć 2021/2022 : 60 Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo) PIELĘGNIARKA I PIELĘGNIARZ TO …

ZDROWIE PUBLICZNE II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 60Limit przyjęć 2021/2022 : 60Minimalna liczba punktów 2021/2022: 55 pkt. Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku) oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kiedy rozpoczynałam studia, byłam jednym z pierwszych roczników kształconych na zdrowiu …

KOSMETOLOGIA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 36Limit przyjęć 2021/2022 : 36Minimalna liczba punktów 2021/2022: 85 pkt. Baza dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego AWANS KIERUNKÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W RANKINGU PERSPEKTYW. KOSMET0LOGIA NA DRUGIM MIEJSCU Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia kierunku  kosmetologia lub kierunku zdrowie publiczne o specjalności kosmetologia …

OPTOMETRIA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 30Limit przyjęć 2021/2022 : 30Minimalna liczba punktów 2021/2022: 3,95 Zasady: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (0,75) i średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia (0,25) Optometria to …

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 30Limit przyjęć 2021/2022 : 30Minimalna liczba punktów 2021/2022:55 pkt. Zasady: Konkurs dyplomów (tytuł licencjata lub równoważny kierunku  biotechnologia, licencjata, magistra lub równoważny kierunku biologia lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wyżej …

ELEKTRORADIOLOGIA

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 50Limit przyjęć 2021/2022 :  55 Minimalna liczba punktów 2021/2022: 22,8 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 50 Limit przyjęć 2021/2022 : 50 Studia stacjonarne Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i …

AUDIOFONOLOGIA

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 50Limit przyjęć 2021/2022 : 50Minimalna liczba punktów 2021/2022: 40,2 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Informatyka albo Geografia albo Język polski Rozszerzony  p=1,00Podstawowy p=0,60   Wynik …

POŁOŻNICTWO

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 60Limit przyjęć 2021/2022 : 60Minimalna liczba punktów 2021/2022: 28 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka Rozszerzony  p=1,00Podstawowy p=0,60            …

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 60Limit przyjęć 2021/2022 : 60Minimalna liczba punktów 2021/2022: 21,6 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2022/2023 : 50 Limit przyjęć 2021/2022 : 50  Studia stacjonarne   Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia …