BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Studia I stopnia Studia stacjonarne Limit przyjęć 2022/2023 : 30 Limit przyjęć 2021/2022 : 30Minimalna liczba punktów 2021/2022: 27 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka Rozszerzony p1=1,00Podstawowy p1=0,60 Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = …

KIERUNEK LEKARSKI

Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat) Studia stacjonarnePlanowany limit przyjęć 2021/2022: 204Minimalna liczba punktów 2021/2022 : 71,25 pkt. Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat) Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2021/2022: 48Minimalna liczba punktów 2021/2022 : 39,8 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo matematyka Rozszerzony p1=0,55         …

Priorytety

Uniwersytet Mikołaja Kopernika stosuje w procesie rekrutacji tzw. system priorytetów. UWAGA: Systemem priorytetów objęte są wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Kandydat na studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden kierunek. System Internetowej Rejestracji Kandydatów ustawia kolejność wybranych kierunków alfabetycznie. Przy …