BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Studia I stopnia Studia stacjonarne Limit przyjęć 2024/2025 : 30 Minimalna liczba punktów 2023/2024: 37,8 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka Rozszerzony p1=1,00Podstawowy p1=0,60 Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:Wp – liczba …

KIERUNEK LEKARSKI

Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat) Studia stacjonarnePlanowany limit przyjęć 2024/2025: 204Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 79,6 pkt. Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat) Studia niestacjonarnePlanowany limit przyjęć 2024/2025: 72Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 56,5 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo matematyka Rozszerzony p1=0,55       …

Priorytety

Uniwersytet Mikołaja Kopernika stosuje w procesie rekrutacji tzw. system priorytetów. UWAGA: Systemem priorytetów objęte są wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Kandydat na studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden kierunek. System Internetowej Rejestracji Kandydatów ustawia kolejność wybranych kierunków alfabetycznie. Przy …