POŁOŻNICTWO – STUDIA II STOPNIA

Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 75Minimalna liczba punktów 2020/2021: 55 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 60 Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku położnictwo) Studia położnictwa niosą ze sobą wiedzę z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Studia II stopnia …

DIETETYKA – STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 50Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 60 Zasady: tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w …

FIZJOTERAPIA – STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2020/2021: 60Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Zasady: Fizjoterapia stacjonarna: konkurs dyplomów I stopnia i rozmowa kwalifikacyjna (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia) Fizjoterapia niestacjonarna (zaoczne): konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia) Szczegółowe zasady …

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 90 Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 60 Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo) PIELĘGNIARKA I PIELĘGNIARZ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, …

ZDROWIE PUBLICZNE II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 60Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku) oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kiedy rozpoczynałam studia, byłam jednym z pierwszych roczników kształconych na zdrowiu publicznym. Nowy kierunek wydał …

KOSMETOLOGIA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 36Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt. Zasady: Konkurs dyplomów I stopnia kierunku  kosmetologia lub kierunku zdrowie publiczne o specjalności kosmetologia lub innego kierunku o programie w co najmniej 60% zgodnym z programem nauczania kierunku kosmetologia I stopnia „Studia na kierunku …

OPTOMETRIA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 30Minimalna liczba punktów 2020/2021: 3,89 Zasady: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (0,75) i średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia (0,25) Optometria to wszechstronna edukacja studentów, której …

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II ST.

Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 30Minimalna liczba punktów 2020/2021:40 pkt. Zasady: Konkurs dyplomów (tytuł licencjata lub równoważny kierunku  biotechnologia, licencjata, magistra lub równoważny kierunku biologia lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wyżej wymienionych) Rozległa wiedza na …

ELEKTRORADIOLOGIA

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarne Limit przyjęć 2021/2022 :  34,8 Studia niestacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 50Minimalna liczba punktów 2020/2021: 21,6 pkt. Studia stacjonarne Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka Rozszerzony  p=1,00Podstawowy p=0,60 …

AUDIOFONOLOGIA

Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata) Studia stacjonarneLimit przyjęć 2021/2022 : 50Minimalna liczba punktów 2020/2021: 30 pkt. Lp. Wymagany przedmiot  Poziom przedmiotu 1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Informatyka albo Geografia albo Język polski Rozszerzony  p=1,00Podstawowy p=0,60   Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany …